53-RF18

Refraktometer 0-18% Brix

52-PA202

Palm Abbe Digital Refraktometer – Brix (sockerhalt) och brytningsindex – 0 till 85 Brix

51-PR101

SugarMaster™ DIG PR101 ALPHA, ATAGO, 0-45,0% BRIX