53-RF20

Salthalt refraktometer (0 till 100ppt) med temperaturkompenseing (ATC)

53-RF15

Refraktometer 0-32% Brix med ATC

53-RF12

Refraktometer 0-18% Brix med temperaturkompensering (ATC)